Borsa İstanbul Yeni Endeksleri

Borsa İstanbul Yeni Endeks Hesaplamaları

Borsa İstanbul 27.04.2020 Tarihinden itibaren yeni endeks hesaplamalarına başlayacağını duyurmuştu. Endeks hesaplanırken 24.04.2020 kapanış değerleri kullanılacak.

Borsa İstanbul Tarafından Yayınlanan Duyuru;

Borsamız Genel Müdürlüğünce BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarında, borsa yatırım fonu ihraççılarının taleplerini karşılamak amacıyla değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin;

Yeni endekslerin, (BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 ve BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25) hesaplanmaya başlama tarihi 27.04.2020; başlangıç değerleri ise, BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin ağırlık sınırlamasız versiyonlarının 24.04.2020 tarihli kapanış değerleri olarak belirlenmiştir.

Yeni hesaplanmaya başlayacak ve adları değişecek endeksler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları’nın son hali için tıklayınız.

Yeni Hesaplanacak Endeksler

İsmi Değiştirilen Endeksler

Endeks Ağırlık Sınırlaması Nedir?

Sınırlama Yöntemi

Tüm sınırlamalar, takip eden işlem günü için geçerli özsermaye hali işlemleri, fiili
dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri ve kapsam değişiklikleri gibi tüm endeks
işlemleri yapıldıktan sonra gerçekleştirilir.

Endekslerin kapsamında değişiklik olduğunda sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama kaldırılarak) endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlığı  sınırlama oranından büyük olan paylar varsa, payların ağırlıkları katsayılar aracılığıyla sınırlama oranına çekilir.

Kapsamında yer alan paylar periyodik olarak gözden geçirilen endekslerde, endeks dönemi başında, varsa endeks kapsamındaki değişiklikler yapıldıktan sonra sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama kaldırılarak) endeks kapsamında yer alan payların
ağırlıkları kontrol edilir. Ağırlığı sınırlama oranından büyük olan paylar varsa, payların ağırlıkları katsayılar aracılığıyla sınırlama oranına çekilir. Bu uygulama, periyodik gözden geçirmeye tabi olmayan endekslerde ise Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları başından itibaren geçerli olacak şekilde yapılır.

Ayrıca her işlem günü sonunda endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları
kontrol edilir, ağırlığı endeksin Ağırlık Eşiğini aşan paylar varsa, sınırlamalar
kaldırılarak payların ağırlıkları katsayılar aracılığıyla Sınırlama Oranına çekilir. Ağırlık kontrolleri endekslerin sadece TL olarak hesaplanan fiyat versiyonlarında yapılır. Endekslerin TL olarak hesaplanan getiri versiyonları ile ABD$ ve Euro versiyonlarında TL olarak hesaplanan fiyat endeksi için belirlenen katsayılar kullanılır.

Sınırlama Parametreleri

Sınırlama Oranı, sınırlama yöntemi uygulandığında payın endeks içindeki ağırlığının sınırını belirleyen orandır.
Ağırlık Eşiği, payın herhangi bir işlem günü sonunda endeks içinde sahip olabileceği ağırlığın üst sınırını belirleyen orandır. Sınırlama Oranı ve Ağırlık Eşiği uygulanan endeksler ile sınırlama parametreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kaynak: Borsaistanbul.com

Exit mobile version