Temettü (Kar Payı) Dağıtımı İptal Edilebilir Mi?

Temettü İptal Edilir mi?

Böyle bir soru daha önce gündeme gelmiş fakat net bir şekilde cevap bulunamamış. Yaptığım araştırmalar neticesinden genel kurul tarafından temettü (kar payı) dağıtımına karar veren bir şirket, dağıtacağı temettüyü daha sonra iptal edebilir mi? sorusuna ayrıntılarıyla cevap bulmaya çalışacağız.

Çok fazla kaynak kullandım, bilgiler çok karışık ama fazla detaya girmeden herkesin anlayacağı şekilde bazı başlıklar altında konuya açıklık getirmeye çalışacağım.

Temettü Nedir?


Temettü, kar payı demektir. Şirketlerin yaptığı karları ortaklarına dağıtmasına, temetü dağıtımı denilmektedir.

Zarar Eden Şirket Temettü Dağıtır mı?

Zarar eden şirket temettü dağıtmaz. Temetü dağıtımları mevcut dönemleri kapsadığı için ve temettünün anlamı kar payı olduğundan ortada kar yokken dağıtım yapılamaz.

Temettü hakkında daha fazla bilgi almak için TIKLAYIN

Temettü Dağıtım Kararı Nasıl Alınır?

Şirketlerin yönetim kurulları temettü dağıtılması yada dağıtılmaması için teklifte bulunur. Ardından şirketin genel kurulu teklifi oylar. Temettü dağıtım kararı yönetim kurulunun teklifiyle şirket genel kurulunda alınır.

Belirlenen Temettü Miktarında Değişim Olur mu?

Yukardaki bilgiler doğrultusunda hareket edecek olursak ilk olarak şirketin yönetim kurulu şirket genel kuruluna temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunur. Bu teklif şirket genel kurulunda oylanacağı için daha önceden hazırlanır. Şirket genel kurulu toplanmadan önce yönetim kurulu temettü dağıtım oranı teklifinde değişiklik yapabilir. Ayrıca genel kurul kar payının belirlenmesi ve dağıtılması konusunda tek yetkili organdır. Bu haklarını yönetim kuruluna devredemez. Yönetim kurulu sadece teklifi hazırlar genel kurul teklifi değerlendirip tutarı belirler oylar kabul eder yada etmez.

2018 yılında Halkbank şirket yönetim kurulu hisse başı net 0.253 TL temettüyü dağıtımı teklifi hazırlamıştır. Ardından şirket genel kurulu toplanmadan önce şirlet yönetim kurulu dağıtım teklifini tekrar değerlemdirmiş ve yeni bir karar almıştır. Alınan karar ile hisse başı net 0.126 TL dağıtma teklifi hazırlamış ve şirlet genel kurulunda kabul edilmiştir.

Buradan çıkaracağımız sonuç. Şirket yönetim kurulu genel kurul toplanıp oylama yapılmadan önce kararını değiştirebilir.

Dağıtılacak Temettü İptal Edilir mi?

Şirketlerin temettü dağıtması için belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Örneğin yedek akçe ayırma gibi şartları vardır. 2020 yılında dağıtılmasına karar verilen temettü 2019 yılında yapılan kar üzerinden değerlendirilir. O sebeple şartları sağlayan şirletlerin parayı kullanacak alanları yoksa temettü dağıtması gerekir. Kar yapan ve temettü dağıtmayan bir şirketin gerekli sebepleri olmalıdır. Örneğin yatırım kararı alıp temettü ödemesi yapmayabilir. Hiçbir sebep yokken, yatırım kararı alınmamış veya parayı kullanacağı yeri belirtmeyen şirketler temettü ödemesi yaparlar.

Geçmişte paranın kullanacağı alanı belirtmeden temettü ödemesi yapmayan şirketler olmuştur. Konu mahkemeye taşınmıştır. Mahkeme kararı ile kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda gerekli şartları sağlayıp şirket genel kurulunda oy çokluğu ile kar payı dağıtım kararı alınırsa bu karar iptal edilemez. Karar verilen oran kadar kar payı dağıtımı yapılır.

Dağıtılan Temettü Geri Alınır mı?

Temettü iptal edilir mi sorusuna cevap ararken ilgimi çeken bilgilerden biri anonim şirketlerde dağıtılan temettü geri alınır mı sorusu oldu. Bu sorunun cevabı evet dağıtılan temettü geri istenebilir. Bunun için gerekli şartların oluşması gerekir. Bilanço yılı içerisinde 3-6-9 ve 12 aylık bilançolara göre temettü dağıtımı yapan şirketler dönem sonunda zarara uğraması halinde, bu zararın kapatılmasında yedek akçelerin kullanılması, kullanılan yedek akçelerin yeterli olmaması durumunda dağıtılan kar payını ortaklarından geri istenilebilir.

Şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtımına karar verildiği durumda bu kararda ayrıca aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan (Mülga ibare:RG-1/9/2018-30522) (…) serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

(Mülga ibare:RG-1/9/2018-30522) (…) serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği.

(5 Parağraf Kaynak ticaretkanunu.net)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu