Üfe ve Tüfe Arasındaki Farklar Nedir?

ÜFE Nedir?

Üfe, Üretici Fiyat Endeksinin baş harflerinin kullanılması ile oluşan ekonomik bir terimdir. Ülke içinde üretilen malların fiyat değişimlerinin, belli zaman aralıklarında ölçülmesiyle oluşur. Bu ölçümün gösterildiği endekse Üretici Fiyat Endeksi denir.

Üfe, Türkiye’de, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından hesaplanır ve yayınlanır. Üfe, Üreticilerin üretimdeki maliyetlerinin üretici fiyatlarına nasıl yansıdığını gösterir. Üretici fiyat endeksinde ki artış enflasyon artışına düşüş ise enflasyon düşüşüne işaret eder.

TÜFE Nedir?

Tüfe, Tüketici Fiyat Endeksinin baş harflerinin birleşmesiyle oluşmuş ekonomik bir terimdir. Ülke içinde tüketilen mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerinin ölçüldüğü endekse TÜFE denir? Tüketici fiyat endeksi hesaplanırken en çok tüketilen ürün ve hizmetler baz alınır. En çok tüketilen ürün ve hizmetlerin bir önceki döneme göre artış ve azalışı enflasyon hesaplanmasında kullanılır.

Tüfe sepeti içerisinde neler var;

 1. Gıda ve alkölsüz içecekler
 2. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri
 3. Giyim ve ayakkabı
 4. Konut
 5. Ev eşyası
 6. Sağlık
 7. Ulaştırma
 8. Haberleşme
 9. Eğlence ve kültür
 10. Eğitim
 11. Lokanto ve oteller
 12. Çeşitli mal ve hizmetler

Üfe ve Tüfe Arasında Farklar Nelerdir?

Üfe Üreticilerin maliyetinin hesaplandığı endeksitir. Tüfe tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alırken bir önceki döneme göre oluşan fiyat değişim endeksidir

Üfe üreticiler için hesaplanırken tüfe tüketiciler için hesaplanır.

Üfe hesaplanırken hizmetler sepete eklenmez, Tüfe hesaplanırken hizmetler hesaba dahil edilir.

Üfe hesaplanırken kdv ve ötv hariç peşin satış fiyatı dikkate alınır. Tüfe hesaplanırken vergiler dahil fiyat hesaplanır yani tüfede hesaplamısında vergisiz fiyat hesaplanır, tüfe hesaplanırken vergiler dahil fiyatlar hesaplanır.

Üfe kur değişimlerine daha bağımlı bir endekstir. Tüfe hem dış hemde iç değişimlere (vergi gibi) bağımlıdır.

Üfe ve tüfe endeksi hesaplanırken gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri, giyim ve ayakkabı sektörleri hesaplama içerisindeki en büyük paya sahiptir.

Üfe hesaplanırken büyük ölçekli işletmeler dikkate alınırken, tüfe hesaplanırken küçük ölçekli işletmeler hesaba dahil edilir.

Üfe ve Tüfe Neden Hesaplanır?

Üretici Fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksinin hesaplanmasında ki amaç üretilen veya tüketilen ürün ve hizmetlerin fiyat değişimlerini saptamak ve enflasyon oranlarını belirlemektir. Tüketici ve üreticiler ürün ve hizmetlerin maliyetinin bir önceki döneme göre ne kadar değiştiğini, paranın alım gününün ne durumda olduğunu üfe ve tüfe endekslerine göre belirlerler.

Üfe ve tüfe hesaplaması ülkeler için çok önemlidir. Ekonomik anlamda ne durumda olunduğu paranın alım gücünün ne derece kuvetli olduğu bu endeksilerin birleşip ortalamalarının alınması ile oluşur. Dönem dönem hesaplanan enflasyon verileri üfe tüfe gibi üreticiyi ve tüketiciyi ilgilendiren endekslerin ortalamasıdır.

SONUÇ

Üfe nedir ne demektir? Tüfe nedir ne demektir? Üfe ve tüfe arasındaki fark nedir? Konularına göz attık. Üfe üreticilerin maliyetlerinin artış yada azalışını hesaplayan endeks, tüfe tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın almadaki fiyat değişimlerinin hesaplandığı endekstir.

Üretici fiyat endeksinde’ki (üfe) artış Tüketici fiyat endeksini (tüfe) de etkilemektedir. Tüketici fiyat endeksi (tüfe) aynı zamanda vergi oranlarının değişiminden de etkilenmektedir. Üretici fiyat endeksinde ki (üfe) değişimler de daha az faktör etkilidir. Tüketici fiyat endeksindeki (tüfe) değişiklerde ise daha fazla faktör etkilidir.

Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz.

 

Exit mobile version