Tarım Destekleri Nedir? Çiftçiye Destekler Neler? | 2021

Tarım Destekleri

Tarım Destekleri Nelerdir?

Tarım Destekleri konusuna geçmeden bazı bilgiler verelim. Ülkemizde tarımın ekonomi açısından ciddi bir etkisi bulunmaktadır. Kalkınma ve büyüme için önemli kalemlerden biri tarım kalemidir. Ülkemizde tarım yapan çiftçi sayısı giderek azalmaktadır. Azalmasının sebebi ise; tarımın diğer alanlara göre daha zahmetli ve meşakkatli bir alan olmasıdır. Çiftçilerin tarım yapıp bu zahmete katlanmaktansa, işletme kurma, alım satım işleri yapma ve diğer sektörlerde faaliyet gösterip, çalışmak daha cazip gelmektedir. Devlet azalan çiftçi sayısı ve tarım oranlarına bakarak ciddi azalma oranları tespit ettikten sonra çiftçilere daha cazip gelecek avantajlar sağlayarak tekrardan tarım yapmaya teşvik etmeye çalıştığı açıkça görülmektedir.

Çiftçiyi korumak adına devlet veya hükümet tarafından tasarlanıp uygulanan bu desteklemeler Tarım Destekleri veya Çiftçi Destekleri olarak adlandırmaktadır. Bu desteklemeler gübre, tohum, ödeme kolaylıkları, faaliyet yardımı, tavan, taban fiyat, ve kotalardan oluşmaktadır. Bu destekler yapılan tarım işlem ve üretime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Mahsulü yani üretimi dönem içerisinde az olan çiftçiye devlet tarafından daha az vergi ödettirme ödeme süresini uzatma erteleme gibi kolaylıklar sağladığı görülmektedir. Bir diğer husus ise yasaklı olan ürünleri yetiştiren çiftçilere kota ve tarife uygulamalarıdır.

Yasaklı olarak üretilen tarımsal ürünler devlet tarafından belirli kota koyup çiftçilere bu mahsullerin üretimini yaptırıp üretim sonucu elde edilen mahsul devlet tarafından birinci elden satın alınmaktadır. Satın alınan bu mahsuller yine devlet tarafından işlenip işlem görerek ekonomiye ilaç sanayiye ve bunun gibi birçok alanda satışa sunulmaktadır.

Çiftçi Destekleri nelerden oluşmaktadır

 

Yapılan bu tarım destekleri ile çiftçileri tarıma yönlendirme ve tarıma teşvik olmaları istenmektedir. Ülkemizde tarım bütçeye önemli derecede getiri sağlamaktadır. GSMH ve yurtiçi hâsıla içerisinde önemli bir payının olduğu bilinen tarımın her alanda etkisi olduğu görülmektedir.

Tarım kredisi veya Çiftçi Kredisi veren bankaları buradan bulabilirsiniz.

Tarım Desteklenmesinde Yaşanan Kayıpların Nedenleri Nelerdir?

1) Gübre fiyatlarındaki artış çiftçiyi zorladığı açık ara fiyat artışlarıyla görülmektedir. Satın almak konusunda zorlanan çiftçiler çareyi elde ne varsa satarak başka alanlara yönelmede bulmaktadırlar.

2) Hayvan yetiştiren çiftçiler ise saman fiyatındaki artışlardan yakınmaktadır. Bunun sebebi ise hayvanın beslenip etinden sütünden faydalanılması için düzenli ve yeterli beslenmesi gerektiğidir. Cep yakan fiyat artışlarından dolayı satın alamayan çiftçiler mecburen tarım faaliyetini bırakmak zorunda kalmışlardır

3) Bir diğer husus ise mazot ve benzin fiyatlarıdır. Ekim biçim yapacak üreticiler motorlu taşıtlar kullandığı için yakıt kullanmaları gerekmektedir. Yakıtlarda olan ciddi artışlar da üretici için caydırıcı bir sebeptir.

4) Üretim yapmanın yorucu ve zahmetli bir iş olduğu bir diğer husustur.

5) Köyden kente göç oranlarındaki yaşanan artışların etkisi de bulunmaktadır.

6) Üretim yapmadaki fiyat artışlarının üreticiyi zarar ettirecek düzeyde olmasıdır.

7) Yapılacak olan desteklemenin çiftçilere zamanında duyurulmaması sonucu çiftçilerin ne oranda ne kadar ekim biçim veya yetiştirme konusunda kararsız kalmaları doğrultusunda yanlış üretim yapmalarıdır. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda elinde yetersiz mal bulunan üreticiler, ürünleri daha yüksek fiyattan satacak ve bu husustan sadece üretici değil tüketici de olumsuz etkilenecektir. Üreticilerin ellerinde mal kalması durumunda ise yine zarar söz konusu olacaktır. Bu iki duruma engel olmak çiftçilere uygulanacak tarife, kota, taban ve tavan uygulamalarını daha önceden duyurarak önlenebilmektedir.

Çiftçi Destekleri Yapılmasındaki Amaçlar Nelerdir?

Tarım Destekleri yapılmasındaki asıl amaç geleceğe yönelik planlama yapılmak istenilmesidir. Yapılan planlama ile büyümenin hesaplanması ve bu yönde yatırım ve teşviklerin sağlanmasını sağlayabilmektir. Bu sayede ne yönde büyüme sağlanabileceği bugünden kaba hesaplama ile tahmin edilmesi istenilmektedir. Bir diğer husus ise çiftçileri yüksek maliyetlerden korumak istenilmesiyle birlikte üretici ve tarımla uğraşan çiftçi kaybı yaşanmasını önlemektir. Yapılan bu destek ve önlemler doğrultusunda çiftçiler arası rekabet sağlamak istenmekle beraber üretimi artırmayı sağlamak istenmesidir.

Tarım Desteklerinin Başarısız Olmasının Nedenleri Nedir?

Uygulanan politikaların neredeyse tamamının başarısız olduğu görülmektedir. Başarısız olmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden bir tanesi yapılan plan ve teşvik uygulamalarının, zamansız ve yetersiz yapılmasıdır. Çiftçiler devlet tarafından yapılan teşvikleri yetersiz görünce sonuç olarak işlev görmeyen başarısız  çiftçi destekleri arasında yer almaktadır. Tarım desteklerini ve çiftçi desteklerini yapmak adına ayırılan bütçelerin yanlış kullanımı da başarısız olmasına sebep olmaktadır. Bir başka konu ise tarıma verilen değerin desteklerle orantılı olarak düşük olmasıdır.

Çiftçilikle uğraşan bireyler yeterli oranda kazanç ve emeklerinin karşılığını alamayınca daha rahat çalışıp kazanç elde edeceği iş alanlarına yönelmektedir. Bireyler o kadar zahmet çekip birde fiyat artışlarından ürün yetiştiremediği ve beraberinde zarar edip ellerinde mahsul kalmasından dolayı iş alanlarını değiştirmeye mecbur kalmaktadırlar.

Sitemizdeki diğer kredi ve kredi kartı ile ilgili makalelerimizi okuyabilirsiniz.

Yazar: Hilal KARA

KAYNAKÇA

Exit mobile version