Yeni Temettü Dağıtım Oranları Resmi Gazete

Resmi Gazetede Yayınlanan Yeni Temettü Dağıtım Oranları

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik hayata etkilerini azaltmak için Türk Ticaret Kanunu’nun  bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan kanuna göre işletmeler Temettü (Kar Payı) Dağıtımlarını Genel Kurul yapılıp kabul edilse bile 2019 Yılı net dönem karının yalnızca %25’ni dağıtabilecekler. Geçmiş yıl karları ve yedek akçeler temettü dağıtımına konu edilemeyecekler. Yayınlanan kanun’da dağıtılabilecek temettü oranı 30.09.2020 tarihine kadar %25 olarak belirlenmiştir. İlgili Kanunun uzatılmaması halinde 30.09.2020’den sonra geriye kalan tutar dağıtılabilecek.

Şirketin alacağı temettü dağıtım kararı 30.09.2020’ye kadar net karın %25’ini geçemez fakat daha az oranda dağıtım yapabilir.


Resmi Gazetede Yayınlanan Kar payı dağıtımına ilişikin kanun maddesi;

Kanun no: 724

Kanun Kabul Tarihi: 16.04.2020

Kanunun Resmi Gazetede Yayımlanma Tarihi: 17.04.2020

MADDE 12 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.”

Resmi Gazetede Yayınlanan Kanunun Tam Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu